Przepis | Strona główna | Polityka zwrotów

Polityka zwrotów

Polityka zwrotów jest elementem regulaminu sklepu a konkretnie punktu VII – prawo odstąpienia od umowy regulaminu sklepu, który to punkt opisany jest szczegółowo poniżej.

W jakim terminie można zwrócić produkt?

Produkty można zwrócić w termie 14 dni od otrzymania ich (czyli od odbioru paczki). W tym terminie należy złożyć odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na piśmie (np. poprzez dołączenie oświadczenia do zwracanej paczki), mailowo na adres serwisu albo poprzez formularz kontaktu w zakładce “kontakt”.

Czy odpakowany i używany towar może być zwrócony?

Ustawa z 2014 roku, która mówi o prawach konsumenta, zakupach na odległość i zwrotach bez podania przyczyny wskazuje wyjątki, sytuację w których nie można dokonać zwrotu. Mowa tam o towarach sterylnych, spożywczych, do kontaktu z żywnością itd. Takich towarów nie można zwracać, gdy otworzyło się opakowanie.

Tak też jest w przypadku Constructive Eating. Sprzedajemy towar sterylny do kontaktu z żywnością. Można go zwrócić w terminie 14 dni, ale opakowanie nie może być uszkodzone. Nie można więc zwrócić towaru, który utracił swoje właściwości.

Mówiąc prościej – można zwrócić towar w takim stanie, w jakim chcielibyśmy go otrzymać. Towar zwrócony nie trafia do utylizacji tylko musi nadawać się do dalszej odsprzedaży. Musi wiec zachować swoje właściwości w tym nieuszkodzone opakowanie.

Czy koszty przesyłki są zwracane?

Podczas zwracania towaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami, to na kupującym ciąży obowiązek dostarczenia towaru zwracanego do sprzedawcy. W związku z tym nie zwracamy kosztów odesłania towaru. Zwracamy tylko koszt towaru. Podobnie jest z kosztami przesyłki przy zakupie. One również nie są zwracane. Mówiąc prościej. Decyzja o zwrocie bez podania przyczyny jest indywidualną decyzją kupującego. Musi on więc pokryć wszystkie koszty związane z obsługą wysyłki i przesyłki.

Wyciąg z regulaminu sklepu:

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
  2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy.
  5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  6. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
  7. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy Sprzedawcy przed jego upływem.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności.
  9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Zwracany towar musi być oryginalnie zapakowany. Produkt ze względu na swój charakter (sterylność, do kontaktu z żywnością) musi mieć jednak oryginalne i nieuszkodzone opakowanie. Prosimy o tym pamiętać, aby nie otwierać oryginalnego opakowania produktu jeśli chcą państwo zwrócić towar bez podania przyczyny.