Przepis | Strona główna | pierogi ukraińskie

Tag: pierogi ukraińskie

Pierogi ukraińskie już nie ruskie

Pierogi ukraińskie już nie ruskie

Pierogi ruskie nazwę wzięły od Rusi Czerwonej czyli krainy historycznej na pograniczu Polski i Ukrainy a nie od Rosji. Ale nazwę zmieniamy.